marți, 24 martie 2009

Categorii de capitole 1

6 - Versete care au coborât în Mecca dar sunt Medinite

Versetul număru 13 din capitolul Hujurat a coborât în Mecca la cucerirea ei dar este considerat verset Medinit deoarece a fost revelat după emigrarea profetului.

Acest fel de versete nu sunt numite nici Meccane şi nici Medinite, sunt numite versete Medinite care au fost coborâte în Mecca.


7 - Cele coborâte în Medina dar considerate Meccane.

În această categorie savanţi musulmani au menţionat capitolul Mumtehine, care a coborât în Medina dar se adresează celor din Mecca, la fel şi primele versete din capitolul Teube, un capitol Medinit ale cărui versete se adresează celor din Mecca. (Unii savanţi nu acceptă această categorie)

8 - Cele Medinite a căror coborăre seamănă cu cele Meccane

Aici savanţi fac referire la capitole Medinite ale căror versete se aseamănă cu versetele Meccane, aşa cum este versetul 32 din Capitolul Anfal, spune Allah: [Si adu-ti aminte] când au ei: “Doamne, daca acesta este Adevar de la Tine, atunci fa sa plua supra noastra pietre din cer ori adu peste noi pedeapsa dureroasa!”. Graba politeiştilor şi cerinţa a fost în Mecca.


9 - Cele Meccane a căror coborăre seamănă cu cele Medinite

Exemplul acestor versete: Aceia care se feresc de păcatele mari şi de faptele cele ruşinoase, afară de micile greşeli, [să ştie că] Domnul tău este darnic la iertare. El vă cunoaşte cel mai bine, fiindcă El v-a creat pe voi din pământ, precum şi atunci când aţi fost plămădiţi în pântecele mamelor voastre. Aşadar, nu vă lăudaţi cu curăţenia sufletelor voastre, fiindcă El îi ştie mai bine pe cei care sunt cu teamă [de El]! ( Najm 32).

Spune marele savant Suyuti, fiecare păcat are o pedeapsă (pe această lume) iar păcatele mari duc către Iad,în timp ce micile greşeli menţionate în verset sunt o categorie între cele două menţionate şi în perioada din Mecca pedepse lumeşti nu erau legiferate.

10 - Cele purtate din Mecca la Medina.

Aici s-a menţionat capitolul Ala, Bera’a ibn Azib a spus: Primii care au venit la noi din companionii profetului au fost Mus’ab ibn Umeyr şi Ibn Um Mektum, ei au început să citească Coranul, apoi a venit Ammar, Bilal şi Sa’ad, apoi a venit Omar ibn Khatab şi în cele din urmă a venit profetul Muhammed( pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) şi nu i-am văzut pe cei din Medina mai veseli ca în aceea zi, el nu a păşit în Medina înainte ca eu ă citesc capitolul Ala.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu