marți, 24 martie 2009

Categorii de capitole

1 - Conform celor mai corecte studii numărul de capitole Medinite este de 20, aceste capitole sunt:

Baqara Al Imran Nisa Maideh Anfal Teube Nuur Ahzab
Muhammed Feth Hujurat Hadid Mujadeleh Haşr Muntehine
Jumua Munafikun Talak Tahrim Nasr


3 - Capitolele controversate sunt în număr de 12

Fatiha Raad Rahman Saff Tegabun Tetfif Qadr Bezzineh Zelzeleh Ikhlas Felaq Nas.


2 - Restul de 82 de capitole sunt Meccane.


4 - Versete Meccane în capitole Medinite.

Capitolele sunt numite Meccane sau Medinite în funcţie de majoritatea versetelor sale, dacă majoritatea versetelor sunt Meccane capitolul este numit Meccan dacă majoritatea sunt Medinite capitolul este numit Medinit.

De aceea aici vom discuta despre capitole Medinite în care se găsesc căteva versete Meccane. Exemplu: Versetul numărul 30 din capitolul Anfal este considerat de mulţi savanţi verset coborât în Mecca.
La fel şi versetul numărul 64 din acest capitol este considerat un verset coborât în Mecca. S-a relata că ibn Abbas a spus despre acest verset că a fost revelat atunci când Omar ibn Khatab a îmbrăţişat islamul.


5 - Versete Medinite în capitole Meccane.

Capitolul An’am despre care ibn Abbas a spus a coborât în Mecca în totalitate cu excepţia a trei versete care au coborât în Medina, versetele 101-103.

Capitolul Hajj este un capitol Meccan cu excepţia a trei versete care au fost coborâte în Medina, versetele 19 - 21.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu