marți, 24 martie 2009

Categorii de capitole 2

11 - Cele purtate din Medina la Mecca

Începutul capitolului Teube, Profetul Muhammed ( pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) i-a poruncit lui Abu Bekr să plece la pelerinaj în anul nouă după hijrah şi atunci când au fost revelate primele versete din capitolul teube, El l-a trimis pe Ali ibn Ebi Talib după Abu Bekr pentru a le citi politeiştilor versetele revelate.


12 - Cele revelate noaptea şi cele revelate ziua

Majoritatea versetelor coranice au fost revelate ziua, însă unii savanţii precum Ebu Al Qasim Nisabori a venit cu unele exemple de versete care au fost revelate noaptea, din aceste versete: ultimele versete ale capitolului Al Imran.
Aişa a relatat că Bilal a venit la moschee pentru a face ezanul şi l-a văzut pe profetul Muhammed ( pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) plângând la care el a întrebat: O trimis a lui Allah de ce plângi? A spus: Ce mă opreşte să nu plâng după ce mi s-arevelat în această seară ‚In facerea cerurilor şi a pământului şi în schimbarea nopţii şi a zilei sunt semne pentru cei dăruiţi cu minte’ vai de cel ce recită aceste versete şi nu meditează sensul lor.

13 - Cele revelate vara şi cele revelate iarna

Dintre versetele care au fost revelate vara se numără versetul numit ‚Ayetul kelaleh’ . Omar l-a întrebat pe profet de sensul cuvântului ‚kelaleh’ la care profetul i-a răspuns: Versetul verii din capitolul Nisa îţi este suficient, Ei iţi cer sfatul. Spune-le:”În privinţa răposatului fără tată, fără mamă şi fără copii, Allah vă sfătuieşte: Dacă un bărbat s-a stins din viaţă şi nu are nici un copil, dar are o soră, acesteia îi va reveni jumătate din ceea ce a lăsat după el, iar el o moşteneşte (în totalitate), dacă ea nu are nici un copil; dacă sunt două surori, atunci primesc ele două treimi din ceea ce a lăsat după el; dacă sunt fraţi –bărbaţi şi femei–atunci bărbatul primeşte căt partea a două femei. Allah vă desluşeşte pentru ca voi să nu rătăciţi, căci Allah pe toate le stie”. (Nisa 176)
Exemplul versetelor revelate iarna sunt versetele 11 – 26 din capitolul Nur, deoarece în hadis se menţionează că a fost revelată (povestea) iarna.

14 - Cele revelate în călătorii şi cele revelate în timp de şedere.
Majoritatea versetelor au fost revelate pe timp de statornicire dar ştim foarte bine că profetul Muhammed a călătorit foarte mult, de aceea vedem că savanţi au menţionat multe dintre versetele care au fost revelate în călătoriile profetului.
Dintre aceste versete, primele versete din capitolul Enfal care au fost revelate după bătălia de la Bedr. Exemplele sunt multe dar nu intenţionăm să menţioăm toate aceste exemple ci vrem doar să evidenţiem importanţa acestora.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu